Produktets sikkerhedsdatablad

Farlige sprøjtemidler skal altid ledsages af et sikkerhedsdatablad. Det er leverandørens brugsanvisning, og det indeholder i alt 16 punkter. De fleste af disse punkter indeholder vigtige oplysninger om, hvordan du skal arbejde med de kemiske sprøjtemidler.

Det er din arbejdsgivers ansvar, at du har adgang til et sikkerhedsdatablad for hvert af de produkter, der anvendes på jeres arbejdsplads. For ansatte, der ikke forstår dansk, kan det være nødvendigt, at arbejdsgiveren får udarbejdet en brugsanvisning på andre sprog.

For dig, der arbejder med farlige sprøjtemidler i forbindelse med gartneriarbejde, er følgende punkter i sikkerhedsdatabladet særligt vigtige:

  • Punkt 2: Fareidentifikation: Her kan du finde det meste af den information, du også finder på fareetiketten, bl.a. faresymbolerne.
  • Punkt 7: Håndtering og opbevaring: Her kan du finde information om, hvordan du håndterer produktet sikkert, og hvordan det skal opbevares, f.eks. hvis der er behov for at opbevare det adskilt fra andre sprøjtemidler eller kemikalier.
  • Punkt 8: Personlige værnemidler: Her kan du finde information om, hvilke personlige værnemidler der skal anvendes, når man bruger produktet. Du kan også læse om krav til f.eks. ventilation under opblanding af sprøjtemidlerne.

Yderligere information om regler for sikkerhedsdatablade kan findes her: At-vejledning om leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) og teknisk datablad for stoffer og materiale

 

Udsnit af et eksempel på et sikkerhedsdatablad

 

Seneste opdatering: 22 marts 2018

10 spørgsmål om et sikkert arbejdsmiljø

Tag testen og bliv mere sikker på korrekt omgang med sprøjtemidler. Du får straks at vide om du har svaret rigtigt. Hvis dit svar er forkert, får du et link til emnet, du har behov for at læse om igen.

Test din viden om arbejdsmiljø og sprøjtemidler
Læs mere om arbejdsmiljø i jordbruget
Læs mere
Læs mere om godkendte sprøjtemidler
Læs mere