Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisningen fortæller om de værnemidler, der egner sig til opgaven, og hvor de findes på virksomheden. Det er et krav, at arbejdsgiveren udarbejder arbejdspladsbrugsanvisningen. Ofte har den form af et tillæg til leverandørens sikkerhedsdatablad, men den handler specifikt om de ting, der er relevante for virksomheden. Det kan f.eks. være, hvor de personlige værnemidler er placeret på virksomheden. Yderligere information om regler for sikkerhedsdatablade kan findes her: Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer

 

Udsnit af et eksempel på en arbejdspladsbrugsanvisning

 

 

 

Seneste opdatering: 29 januar 2016

10 spørgsmål om et sikkert arbejdsmiljø

Tag testen og bliv mere sikker på korrekt omgang med sprøjtemidler. Du får straks at vide om du har svaret rigtigt. Hvis dit svar er forkert, får du et link til emnet, du har behov for at læse om igen.

Test din viden om arbejdsmiljø og sprøjtemidler
Læs mere om arbejdsmiljø i jordbruget
Læs mere
Læs mere om godkendte sprøjtemidler
Læs mere