Sådan håndterer du sprøjtemidler

Farlige kemikalier kan påvirke din sundhed, hvis du håndterer dem forkert. Farlige kemikalier kan f.eks. være sprøjtemidler, gødning eller produkter til rengøring og vedligeholdelse.

Tjek etiketten på beholderen for at læse om sprøjtemidlets farlige egenskaber. Du kan læse mere om, hvordan du skal arbejde sikkert med sprøjtemidlet i sikkerhedsdatabladet og i arbejdspladsbrugsanvisningen.

Seneste opdatering: 08 februar 2016

10 spørgsmål om et sikkert arbejdsmiljø

Tag testen og bliv mere sikker på korrekt omgang med sprøjtemidler. Du får straks at vide om du har svaret rigtigt. Hvis dit svar er forkert, får du et link til emnet, du har behov for at læse om igen.

Test din viden om arbejdsmiljø og sprøjtemidler
Læs mere om arbejdsmiljø i jordbruget
Læs mere
Læs mere om godkendte sprøjtemidler
Læs mere