Regler om arbejdsmiljøorganisation og arbejdsmiljørepræsentanter

Arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere skal samarbejde om virksomhedens arbejdsmiljø. Er du i en virksomhed med 10 eller flere ansatte, skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsmiljøorganisationen består af repræsentanter for ansatte og fra ledelsen. De ansatte vælger deres repræsentant – arbejdsmiljørepræsentanten (AMR). Snak med din arbejdsmiljørepræsentant, hvis du er i tvivl om noget.

Regler om årlig arbejdsmiljødrøftelse

Er du i en virksomhed med færre end 10 ansatte, skal der afholdes en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Det gælder også i større virksomheder. Under den årlige drøftelse aftaler I, hvordan det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø skal tilrettelægges, og om der er særlige forhold, der skal gøres noget ved.

Udearbejdspladser

I virksomheder med udearbejde skal antallet af arbejdsmiljørepræsentanter være i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Nærhedsprincippet betyder eksempelvis, at det skal være let for de ansatte og medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen at komme i kontakt med hinanden. Det gælder også ved udearbejde, selvom de ansatte arbejder spredt over et stort areal.

Seneste opdatering: 26 januar 2016

10 spørgsmål om et sikkert arbejdsmiljø

Tag testen og bliv mere sikker på korrekt omgang med sprøjtemidler. Du får straks at vide om du har svaret rigtigt. Hvis dit svar er forkert, får du et link til emnet, du har behov for at læse om igen.

Test din viden om arbejdsmiljø og sprøjtemidler
Læs mere om arbejdsmiljø i jordbruget
Læs mere
Læs mere om godkendte sprøjtemidler
Læs mere