Arbejdsgiverens instruktionspligt

Som ansat i et gartneri har du krav på at få tilstrækkelig information og oplæring, så du kan udføre dit arbejde forsvarligt og uden risiko for skader. Som ansat skal du følge den instruktion, du har fået af din arbejdsgiver. Hvis du som ansat føler dig usikker på en arbejdsopgave eller mangler oplysninger om de farer, der er forbundet med arbejdsopgaven, skal du sige det til din arbejdsgiver eller din arbejdsmiljørepræsentant (AMR).

 

Seneste opdatering: 26 januar 2016

10 spørgsmål om et sikkert arbejdsmiljø

Tag testen og bliv mere sikker på korrekt omgang med sprøjtemidler. Du får straks at vide om du har svaret rigtigt. Hvis dit svar er forkert, får du et link til emnet, du har behov for at læse om igen.

Test din viden om arbejdsmiljø og sprøjtemidler
Læs mere om arbejdsmiljø i jordbruget
Læs mere
Læs mere om godkendte sprøjtemidler
Læs mere