Hygiejne på arbejdspladsen

De personlige værnemidler beskytter bedst i kombination med god hygiejne på arbejdspladsen. Sprøjtemidler kan optages gennem huden, hvis du kommer i direkte kontakt med behandlede planter og forurenet udstyr, eller du kan få dem i munden via hænderne. Vask derfor altid hænder og eventuelt ansigt før du går hjem og inden:

  • Kaffepauser
  • Frokostpauser
  • Rygepauser
  • Toiletbesøg

Hvis du spilder sprøjtemiddel på huden, skal du straks vaske det forurenede sted med rigeligt vand og sæbe.  

 

Seneste opdatering: 04 februar 2016

10 spørgsmål om et sikkert arbejdsmiljø

Tag testen og bliv mere sikker på korrekt omgang med sprøjtemidler. Du får straks at vide om du har svaret rigtigt. Hvis dit svar er forkert, får du et link til emnet, du har behov for at læse om igen.

Test din viden om arbejdsmiljø og sprøjtemidler
Læs mere om arbejdsmiljø i jordbruget
Læs mere
Læs mere om godkendte sprøjtemidler
Læs mere