Hvis du er gravid

Hvis du er gravid eller ammer, skal der tages visse forholdsregler, når du arbejder i gartnerier og væksthuse, så hverken mor eller barn bliver udsat for kemiske påvirkninger eller andre belastninger, der kan påvirke deres sundhed.

Som gravid eller ammende må du som hovedregel ikke beskæftige dig med opgaver, hvor du kan komme i kontakt med sprøjtemidler – heller ikke med udstyr, planter eller affald, der er behandlet eller har været i kontakt med sprøjtemidler.

Når din arbejdsgiver er blevet bekendt med, at du er gravid, skal arbejdspladsvurderingen (APV) indeholde en vurdering af, om du som gravid er udsat for påvirkninger, der kan være til fare for graviditeten.

 

Du kan finde mere information på disse hjemmesider:

Seneste opdatering: 04 februar 2016

10 spørgsmål om et sikkert arbejdsmiljø

Tag testen og bliv mere sikker på korrekt omgang med sprøjtemidler. Du får straks at vide om du har svaret rigtigt. Hvis dit svar er forkert, får du et link til emnet, du har behov for at læse om igen.

Test din viden om arbejdsmiljø og sprøjtemidler
Læs mere om arbejdsmiljø i jordbruget
Læs mere
Læs mere om godkendte sprøjtemidler
Læs mere