Brug af personlige værnemidler

Når man arbejder i gartnerier og væksthuse, er det vigtigt at vide, i hvilke situationer man kan blive udsat for farlige sprøjtemidler – og hvordan man kan beskytte sig selv. Det mest almindelige er, at man bliver udsat for stofferne gennem huden (især hænder og underarme), ved indånding, gennem øjnene og gennem munden. Figuren nedenfor viser de mest almindelig eksponeringsveje. Klik på de røde felter og få information om, hvordan du beskytter dig selv bedst muligt.

 • Luk vinduet
  UDSÆTTELSE VED ØJNE

  Eksponering for og optagelse af farlige stoffer gennem øjne er især mulig ved opblanding og udbringning af sprøjtemidler. Anvend derfor altid øjenværn i disse situationer.

 • Luk vinduet
  UDSÆTTELSE VED MUND OG NÆSE

  Eksponering for og optagelse af farlige stoffer gennem mund og næse er især mulig ved opblanding og udbringning af sprøjtemidler. Anvend derfor altid åndedrætsværn i disse situationer

 • Luk vinduet
  UDSÆTTELSE VED UNDERARME

  Eksponering for og optagelse af farlige stoffer gennem huden på især underarme eller ben er mulig. Ved håndtering af sprøjtemidler bør der derfor altid bæres tøj med lange ærmer og bukser med lange ben.

 • Luk vinduet
  UDSÆTTELSE VED HÆNDER

  Eksponering for og optagelse af farlige stoffer gennem huden på hænderne er meget sandsynlig ved håndtering af farlige sprøjtemidler eller behandlede genstande (f.eks. planter eller udstyr). Anvend derfor altid handsker i disse situationer.

 • Luk vinduet
  UDSÆTTELSE VED BEN

  Eksponering for og optagelse af farlige stoffer gennem huden på især underarme eller ben er mulig. Ved håndtering af sprøjtemidler bør der derfor altid bæres tøj med lange ærmer og bukser med lange ben.

Du har brug for særlig beskyttelse i følgende arbejdssituationer:

 • Ved opblanding og udbringning af sprøjtemidler eller andre kemikalier. Hvis du arbejder indendørs i væksthuse eller lignende, kan du se, hvordan du skal beskytte dig selv her. Hvis du arbejder udendørs i marker eller lignende, kan du se, hvordan du skal beskytte dig her
 • Når du arbejder med behandlede planter, rengøring af brugt udstyr eller lignende, kommer du i direkte berøring med ting, der har været i kontakt med sprøjtemidler. I disse tilfælde er det vigtigt, at du bruger handsker og eventuelt beskyttelsestøj eller et forklæde.

Vedligeholdelse af personlige værnemidler 

 • Værnemidlerne skal rengøres, hver gang de er blevet brugt. Også selvom arbejdet skal fortsætte næste dag.
 • Personlige værnemidler skal rengøres som beskrevet i den medfølgende brugsanvisning. Hvis der ikke er en brugsanvisning, skal de personlige værnemidler som minimum gøres rent i sæbevand og tørres omhyggeligt.
 • Værnemidler, der er hullede eller forurenet med sprøjtemiddel, kan ikke beskytte dig. Derfor skal de smides væk.
 • Filtre på åndedrætsværn kan ikke rengøres. Derfor skal de skiftes, som leverandøren anviser. Information om vedligeholdelse af åndedrætsværn findes i den brugsanvisning, der følger med, når man køber åndedrætsværnene.

Arbejdsgiverens forpligtelse

 • Arbejdsgiveren betaler for personlige værnemidler, som derfor er arbejdsgiverens ejendom. Arbejdsgiveren er også ansvarlig for vask og renholdelse af personlige værnemidler.
 • Det er arbejdsgiverens ansvar, at værnemidler er ordentligt vedligeholdt og yder den rigtige beskyttelse. Det gælder også for åndedrætsværn.

Du kan finde information om, hvilke personlige værnemidler du skal anvende her:

Seneste opdatering: 26 januar 2016

10 spørgsmål om et sikkert arbejdsmiljø

Tag testen og bliv mere sikker på korrekt omgang med sprøjtemidler. Du får straks at vide om du har svaret rigtigt. Hvis dit svar er forkert, får du et link til emnet, du har behov for at læse om igen.

Test din viden om arbejdsmiljø og sprøjtemidler
Læs mere om arbejdsmiljø i jordbruget
Læs mere
Læs mere om godkendte sprøjtemidler
Læs mere